بازی کلوب بروژ و آ ا ک آتن - 16 تیر 1403

16 تیر 1403 - 15:30 نتیجه نهایی
لیگ دوستانه استادیوم Complex Molenhoek

اتفاقات بازی

12 '
goal
گارسیا
13 '
own-goal گل به خودی
جوبیجیچ
29 '
goal
فران جوتگلا
45 '
goal
تالبی
80 '
goal
باربرا