بازی ویتوریا گیمارش و فارنسی - 20 تیر 1403

20 تیر 1403 - 15:30 نتیجه نهایی
لیگ دوستانه

اتفاقات بازی

7 '
goal
Cruz M.
22 '
goal
اولیویرا
60 '
goal
ریبیریو
65 '
goal
بیکا
68 '
goal
بیکا
70 '
goal
ژوتا سیلوا