بازی پورتو و ناسیونال - 23 تیر 1403

23 تیر 1403 - 12:30 نتیجه نهایی
0 - 0
نتیجه نهایی

ناسیونال

لیگ دوستانه استادیوم Centro de Treinos e Formacao Desportiva