بازی ویتوریا گیمارش و میدلزبورو - 23 تیر 1403

23 تیر 1403 - 15:30 نتیجه نهایی
لیگ دوستانه

اتفاقات بازی

79 '
goal
رامیرز
86 '
goal
رامیرز