بازی شارلروا و زولته وارخم - 23 تیر 1403

23 تیر 1403 - 16:00 نتیجه نهایی
2 - 0
نتیجه نهایی

زولته وارخم

لیگ دوستانه

اتفاقات بازی

23 '
goal
Nzita M.
54 '
goal
Sow M.