بازی خرونینگن و ارفورت - 23 تیر 1403

23 تیر 1403 - 16:30 نتیجه نهایی

خرونینگن

1 - 0
نتیجه نهایی

ارفورت

لیگ دوستانه

اتفاقات بازی

25 '
goal
باکونا

بازیکنان ذخیره

خرونینگن

 • جوئی پلوپسی جوئی پلوپسی
  4
 • ویلومسون ویلومسون
  9
 • عمران عمران
  11
 • هاید جورجوس هاید جورجوس
  21
 • استام استام
  22
 • روی مندس روی مندس
  27
 • پوستما پوستما
  29
 • ماریانی ماریانی
  36
 • Speelman M. Speelman M.
  56
 • Bouland S. Bouland S.
  67
 • Leicester R. Leicester R.
  70