ترکیب اصلی ردینگ
  • اطلاعات ترکیب تیم موجود نیست

اتفاقات بازی

54'
دارن فلچر
60'
پاول مک شین
72'
مایکل هکتور
87'
خوآن پابلو پینو
90'
لوکاس پایزون
ترکیب اصلی وست برومویچ
  • اطلاعات ترکیب تیم موجود نیست