بازی ایران و ازبکستان - 22 خرداد 1396

22 خرداد 1396 - 21:15 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

6 '
subtitute-out
داورن خسیموف استانیسلاو اندرخوف
23 '
goal
سردار آزمون
29 '
yellow-card
آفونین
47 '
subtitute-out
وحید امیری علیرضا جهانبخش
49 '
missed-penalty پنالتی گل نشده
مسعود شجاعی
53 '
subtitute-out
سردار رشیدف آفونین
65 '
subtitute-out
جلال الدین ماشاریپوف عبدوخولیکوف
70 '
subtitute-out
اشکان دژاگه مسعود شجاعی
76 '
yellow-card
سردار آزمون
88 '
goal
مهدی طارمی
91 '
subtitute-out
رضا قوچان نژاد مهدی طارمی

ترکیب تیم ها

لوبانوف
لوبانوف
استانیسلاو اندرخوف
Substitute 6'
استانیسلاو اندرخوف
انزور اسماعیلف
انزور اسماعیلف
اکمل شوراخمدف
اکمل شوراخمدف
ایگور کریمتس
ایگور کریمتس
ائلدار شاه مرادوف
ائلدار شاه مرادوف
عادل احمدوف
عادل احمدوف
آفونین
Card
Substitute 53'
آفونین
ایگور سرگئیف
ایگور سرگئیف
عبدوخولیکوف
Substitute 65'
عبدوخولیکوف
عزیز بک حیدراف
عزیز بک حیدراف
لوبانوف
لوبانوف
استانیسلاو اندرخوف
Substitute 6'
استانیسلاو اندرخوف
انزور اسماعیلف
انزور اسماعیلف
اکمل شوراخمدف
اکمل شوراخمدف
ایگور کریمتس
ایگور کریمتس
ائلدار شاه مرادوف
ائلدار شاه مرادوف
عادل احمدوف
عادل احمدوف
آفونین
Card
Substitute 53'
آفونین
ایگور سرگئیف
ایگور سرگئیف
عبدوخولیکوف
Substitute 65'
عبدوخولیکوف
عزیز بک حیدراف
عزیز بک حیدراف

آمار مسابقه

اخبار و ویدیوها