دوستانه

اولیمپیا

1 - 2
1395/04/16 21:30
ترکیب اصلی اولیمپیا
  • اطلاعات ترکیب تیم موجود نیست

اتفاقات بازی

27'
لیگ گریفیث
56'
لیگ گریفیث
59'
میها زاجک
ترکیب اصلی سلتیک
  • اطلاعات ترکیب تیم موجود نیست