دوستانه
2 - 4
1395/04/26 21:30
ترکیب اصلی اسپورتینگ
  • اطلاعات ترکیب تیم موجود نیست

اتفاقات بازی

8'
خاوی گارسیا
10'
برونو پریرینا
16'
یوری ژیرکوف
17'
الکساندر کرژاکوف
38'
ژلسون مارتینز
ترکیب اصلی زنیت
  • اطلاعات ترکیب تیم موجود نیست