بازی فولام و کریستال پالاس - 9 مرداد 1395

9 مرداد 1395 - 18:30 نتیجه نهایی
لیگ دوستانه

اتفاقات بازی

36 '
goal
سون آلوکو
55 '
goal
مت اسمیت
79 '
goal
مایل یدیناک
90 '
goal
آییت