بازی ساحلی ایران و ساحلی مصر - هفته 1 - 15 آبان 1398

15 آبان 1398 - 19:30 نتیجه نهایی

ساحلی ایران

5 - 3
نتیجه نهایی

ساحلی مصر

لیگ جام بین قاره ای فوتبال ساحلی 2019 - هفته : 1