بازی ساحلی روسیه و ساحلی مکزیک - هفته 1 - 15 آبان 1398

15 آبان 1398 - 18:15 نتیجه نهایی

ساحلی روسیه

3 - 1
نتیجه نهایی

ساحلی مکزیک

لیگ جام بین قاره ای فوتبال ساحلی 2019 - هفته : 1