بازی ساحلی مصر و ساحلی روسیه - هفته 1 - 14 آبان 1398

14 آبان 1398 - 18:15 نتیجه نهایی

ساحلی مصر

3 - 5
نتیجه نهایی

ساحلی روسیه

لیگ جام بین قاره ای فوتبال ساحلی 2019 - هفته : 1