بازی ساحلی ایران و ساحلی مکزیک - هفته 1 - 14 آبان 1398

14 آبان 1398 - 19:30 نتیجه نهایی

ساحلی ایران

7 - 4
نتیجه نهایی

ساحلی مکزیک

لیگ جام بین قاره ای فوتبال ساحلی 2019 - هفته : 1

اخبار و ویدیوها