لبنان

0 - 3
1401/01/04 16:30

سوریه

ترکیب اصلی لبنان
 • 21 مطر
 • 3 صبرا
 • 5 الزین
 • 6 خوان اوماری
 • 8 هاینی
 • 10 هایدار C
 • 11 دوچ
 • 12 Ayoub J.
 • 14 مطر
 • 15 آسی
 • 18 الزین
ذخیره ها
 • 1 Mortada H.
 • 2 الدور
 • 4 منصور
 • 7 تاهان
 • 9 ال حلوه
 • 13 Darwish K.
 • 16 چایتو
 • 17 Zein M.
 • 19 Antar F.
 • 20 نثار
 • 22 Mhana H.
 • 23 Sabeh A.

اتفاقات بازی

14'
الدالی ماردیکیان
38'
ماردیکیان
43'
الدالی
44'
ال مرمور الدالی
45'
Darwish K. آسی
46'
ال حلوه مطر
62'
ریحانیه ماردیکیان
71'
الزین
76'
الشامی الهلاک
76'
Kass Kawo O. آنز
76'
Samia Y. الدالی
77'
هامیشه
80'
Zein M. Ayoub J.
80'
Mhana H. دوچ
83'
ریحانیه
88'
جنید ال مرمور
90+1'
تاهان صبرا
21 مطر
18 الزین
6 خوان اوماری
5 الزین
3 صبرا
12 Ayoub J.
8 هاینی
14 مطر
10 هایدار
15 آسی
11 دوچ
22 احمد مدنیه
6 جنیات
13 کروما
2 سعد احمد
7 کورداگلی
18 آنز
16 هامیشه
10 الهلاک
20 ماردیکیان
11 ال مرمور
21 الدالی
21 مطر
18 الزین
6 خوان اوماری
5 الزین
3 صبرا
12 Ayoub J.
8 هاینی
14 مطر
10 هایدار
15 آسی
11 دوچ
22 احمد مدنیه
6 جنیات
13 کروما
2 سعد احمد
7 کورداگلی
18 آنز
16 هامیشه
10 الهلاک
20 ماردیکیان
11 ال مرمور
21 الدالی
ترکیب اصلی سوریه
 • 22 احمد مدنیه
 • 2 سعد احمد
 • 6 جنیات
 • 7 کورداگلی
 • 10 الهلاک
 • 11 ال مرمور
 • 13 کروما
 • 16 هامیشه
 • 18 آنز
 • 20 ماردیکیان
 • 21 الدالی
ذخیره ها
 • 1 Rahal H.
 • 3 آجان
 • 4 الشامی
 • 5 محمد
 • 8 ریحانیه
 • 9 Kass Kawo O.
 • 12 Babouli M.
 • 14 الجوید
 • 15 جنید
 • 17 Samia Y.
 • 19 موید الخولی
 • 23 اوتمن

آمار مسابقه

ویدیوهای بازی لبنان و سوریه