دوستانه | هفته : 1
2 - 6
1400/05/02 18:30
ترکیب اصلی سلتیک
  • اطلاعات ترکیب تیم موجود نیست

اتفاقات بازی

7'
عیسی دیوپ آنجلو اوگبونا
8'
کالوم مک گریگور
24'
میکائیل آنتونیو
32'
میکائیل آنتونیو
38'
نوبل
46'
دارن راندولف لوکاژ فابیانسکی
46'
بین واسیلیوس بارکاس
50'
رایان کریستی آبادا
54'
بن رحما
66'
کوونتری مانوئل لانزینی
72'
برادلی جانسون میکائیل آنتونیو
74'
بوون
77'
الوس کامرون داسون
77'
Okoflex A. بن رحما
85'
Okoflex A.
ترکیب اصلی وستهام
  • اطلاعات ترکیب تیم موجود نیست