فرنتس واروش

2 - 3
1400/08/13 23:30
ترکیب اصلی فرنتس واروش
 • سومالیا
 • بلازیک
 • لایدونی
 • اوزونی
 • ان‌گوین
 • کیویچ
 • الکساندر زوبکوف
 • آدام باگدان
 • وسچی
 • مایی
 • Zachariassen K.
ذخیره ها
 • بوتکا
 • کاووسویچ
 • زانتو
 • روبرت ماک
 • Csontos D.
 • Wingo H.
 • لانکار
 • مایی
 • Cabraja M.
 • Mergl S.

اتفاقات بازی

3'
فوروهاشی آبادا
10'
والش
11'
الکساندر زوبکوف
23'
Jota
60'
آبادا فوروهاشی
68'
روبرت ماک Zachariassen K.
68'
مایی ان‌گوین
70'
جونستون Jota
70'
Giakoumakis G. فوروهاشی
71'
جیمز فورست آبادا
73'
لانکار وسچی
73'
Cabraja M. کیویچ
78'
جیمز مک کارتی بیتن
81'
زانتو الکساندر زوبکوف
86'
اوزونی مایی
89'
Scales L. والش
91'
مایی
آدام باگدان
سومالیا
بلازیک
مایی
کیویچ
لایدونی
وسچی
ان‌گوین
Zachariassen K.
الکساندر زوبکوف
اوزونی
جو هارت
Juranovic J.
والش
کامرون کارتر ویکرز
رالستون
کالوم مک گریگور
بیتن
ترنبل
Jota
فوروهاشی
آبادا
آدام باگدان
سومالیا
بلازیک
مایی
کیویچ
لایدونی
وسچی
ان‌گوین
Zachariassen K.
الکساندر زوبکوف
اوزونی
جو هارت
Juranovic J.
والش
کامرون کارتر ویکرز
رالستون
کالوم مک گریگور
بیتن
ترنبل
Jota
فوروهاشی
آبادا
ترکیب اصلی سلتیک
 • کالوم مک گریگور
 • بیتن
 • رالستون
 • والش
 • ترنبل
 • آبادا
 • جو هارت
 • Juranovic J.
 • کامرون کارتر ویکرز
 • Jota
 • فوروهاشی
ذخیره ها
 • جیمز فورست
 • بین
 • جونستون
 • سورو
 • مونت گومری
 • لوک شاو
 • Urhoghide O.
 • مورای
 • جیمز مک کارتی
 • Scales L.
 • Giakoumakis G.
 • Oluwayemi T.