ژرمی تولالان

ژرمی تولالان

تیم :

اخبار ژرمی تولالان

تولالان دوباره مصدوم شد
1.2K 0

تولالان دوباره مصدوم شد

ژرمی تولالان، هافبک فرانسوی باشگاه مالاگای اسپانیا که روز سه شنبه در بازی برابر اندرلخت بلژیک مجبور شد زمین مسابقه را ترک کند، از ناحیه ران مصدوم شده است.

ژرمی تولالان، هافبک فرانسوی باشگاه مالاگای اسپانیا که روز سه شنبه در بازی برابر اندرلخت بلژیک مجبور شد زمین مسابقه را ترک کند، از ناحیه ران مصدوم شده است.

ویدیوها ژرمی تولالان