بلریم ژمایلی

بلریم ژمایلی

پست:
مدافع

اخبار بلریم ژمایلی

زمایلی دوست دارد به آث میلان برود
18.4K 0

زمایلی دوست دارد به آث میلان برود

بر اساس گزارش‌ها هافبک ناپولی بلریم زمایلی به سران این باشگاه گفته میخواهد با میلان قرارداد امضا کند.

بر اساس گزارش‌ها هافبک ناپولی بلریم زمایلی به سران این باشگاه گفته میخواهد با میلان قرارداد امضا کند.