آسو اکوتو

آسو اکوتو

تیم :

اخبار آسو اکوتو

اکوتو: من اصلا پائولینیو را نمی شناسم
2.5K 0

اکوتو: من اصلا پائولینیو را نمی شناسم

آسو اکوتو مدافع تیم فوتبال تاتنهام از پیوستن پائولینیو به تاتنهام اظهار بی اطلاعی کرد.

آسو اکوتو مدافع تیم فوتبال تاتنهام از پیوستن پائولینیو به تاتنهام اظهار بی اطلاعی کرد.

اکوتو: من فقط برای پول فوتبال بازی می کنم
2.2K 0

اکوتو: من فقط برای پول فوتبال بازی می کنم

بنوا آسو اکوتو مدافع کامرونی تاتنهام معتقد است فوتبال تنها یک شغل برای او محسوب می شود و فقط به درآمد آن فکر می کند.

بنوا آسو اکوتو مدافع کامرونی تاتنهام معتقد است فوتبال تنها یک شغل برای او محسوب می شود و فقط به درآمد آن فکر می کند.