باستوس

باستوس

پست:
مدافع

اخبار باستوس

باستوس در ازای درنته و 12 میلیون یورو
1.9K 0

باستوس در ازای درنته و 12 میلیون یورو

هافبک تدافعی تیم ملی برزیل در ازای درنته و 12 میلیون یورو اضافه در راه پیوستن به رئال مادرید اسپانیا است.

هافبک تدافعی تیم ملی برزیل در ازای درنته و 12 میلیون یورو اضافه در راه پیوستن به رئال مادرید اسپانیا است.