اولوبک باکائف

اولوبک باکائف

پست:
مدافع

اخبار اولوبک باکائف

باكایف بهترین بازیكن دیدار ازبكستان و اردن شد
1.1K 0

باكایف بهترین بازیكن دیدار ازبكستان و اردن شد

مهاجم تیم ملی ازبکستان به عنوان بهترین بازیکن دیدار تیم‌های ازبکستان و اردن معرفی شد.

مهاجم تیم ملی ازبکستان به عنوان بهترین بازیکن دیدار تیم‌های ازبکستان و اردن معرفی شد.