لوئیز کارلوس

لوئیز کارلوس

اخبار لوئیز کارلوس

گل زیدان بهترین گل تاریخ رئال شد
59.8K 4

گل زیدان بهترین گل تاریخ رئال شد

گل دیدنی و فراموش نشدنی زین الدین زیدان به بایر لورکوزن، به عنوان زیباترین گل تاریخ باشگاه رئال مادرید انتخاب شد.​​​​​​​

گل دیدنی و فراموش نشدنی زین الدین زیدان به بایر لورکوزن، به عنوان زیباترین گل تاریخ باشگاه رئال مادرید انتخاب شد.​​​​​​​