میلاد میرترابی

میلاد میرترابی (پیشکسوت)

پست:
مدافع
ملیت:
ایران

اخبار میلاد میرترابی

یوزپلنگ های جوان به میدان آمدند
22K 0

یوزپلنگ های جوان به میدان آمدند

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در ابتدای نیمه دوم 4 تعویض انجام داد و سردار آزمون، مهدی شریفی، امید ابراهیمی، میلاد ترابی و خسرو حیدری را به میدان فرستاد.

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در ابتدای نیمه دوم 4 تعویض انجام داد و سردار آزمون، مهدی شریفی، امید ابراهیمی، میلاد ترابی و خسرو حیدری را به میدان فرستاد.