رومین سایس

رومین سایس

پست:
مدافع
سن:
33
ملیت:
مراکش

اخبار رومین سایس

کاپیتان مراکش: تازه می‌فهمیم چه کار بزرگی کرده‌ایم
16K 6

کاپیتان مراکش: تازه می‌فهمیم چه کار بزرگی کرده‌ایم

رومن سایس می گوید ما نباید برخی چیزها را در مورد هلیلهوژیچ فراموش کنیم، از جمله اینکه او ما را به جام جهانی برد.

رومن سایس می گوید ما نباید برخی چیزها را در مورد هلیلهوژیچ فراموش کنیم، از جمله اینکه او ما را به جام جهانی برد.