مهدی حنفی

مهدی حنفی

پست:
هافبک
شماره:
72
سن:
31
ملیت:
ایران
72

اخبار مهدی حنفی

مهدی حنفی به نفت آبادان بازگشت
13.8K 10

مهدی حنفی به نفت آبادان بازگشت

مهدی حنفی پس از مدتی دوری مجددا به صنعت نفت آبادان بازگشت.

مهدی حنفی پس از مدتی دوری مجددا به صنعت نفت آبادان بازگشت.