وهبی خضری

وهبی خضری

پست:
مهاجم
شماره:
99
سن:
33
ملیت:
تونس
99

اخبار وهبی خضری

فرانسه از خودی‌ها گل خورد (عکس)
25.2K 0

فرانسه از خودی‌ها گل خورد (عکس)

با اشتباه فوفانا در میانه میدان و البته حرکت خوب وهبی خضری، گل اول تونس به دست آمد.

با اشتباه فوفانا در میانه میدان و البته حرکت خوب وهبی خضری، گل اول تونس به دست آمد.