جولیان شیبر

جولیان شیبر

اخبار جولیان شیبر

مهاجم اشتوتگارت به دورتموند پیوست
1.9K 0

مهاجم اشتوتگارت به دورتموند پیوست

دورتموندی ها که پس از فروش لوکاس باریوس به دنبال جذب یک مهاجم بودند، جولین شیبر را به خدمت گرفتند .

دورتموندی ها که پس از فروش لوکاس باریوس به دنبال جذب یک مهاجم بودند، جولین شیبر را به خدمت گرفتند .