آنتونیو رایلو

آنتونیو رایلو

شماره:
21
سن:
32
ملیت:
اسپانیا
21

اخبار آنتونیو رایلو

کابوس وینیسیوس در مایورکا: کاری نبود که با او نکنند!
57.5K 25

کابوس وینیسیوس در مایورکا: کاری نبود که با او نکنند!

وینیسیوس، مهاجم برزیلی رئال، امروز در مایورکا شرایطی کابوس‌وار را تجربه کرد و در حالی که کاپیتان مایورکا بارها او را تحریک کرد در نهایت وینیسیوس بود که از داور کارت زرد گرفت.

وینیسیوس، مهاجم برزیلی رئال، امروز در مایورکا شرایطی کابوس‌وار را تجربه کرد و در حالی که کاپیتان مایورکا بارها او را تحریک کرد در نهایت وینیسیوس بود که از داور کارت زرد گرفت.