ادریسا سیلا

ادریسا سیلا

شماره:
12
سن:
29
ملیت:
گینه
12

اخبار ادریسا سیلا

اشک‌های مدافع مون‌پلیه: به خاطر تو بازی می‌کنم مادر
14.6K 9

اشک‌های مدافع مون‌پلیه: به خاطر تو بازی می‌کنم مادر

ایسیاگا سیلا، مدافع مون‌پلیه، قبل از بازی با نانت بدترین خبر ممکن را دریافت کرد؛ اما در حالی که اشک از چشمانش جاری بود، ترجیح داد بازی کند.

ایسیاگا سیلا، مدافع مون‌پلیه، قبل از بازی با نانت بدترین خبر ممکن را دریافت کرد؛ اما در حالی که اشک از چشمانش جاری بود، ترجیح داد بازی کند.