حسین تارتار

حسین تارتار

پست:
مدافع

اخبار حسین تارتار

تارتار و سود بردن از سه بازیکن تازه وارد
9.2K 0

تارتار و سود بردن از سه بازیکن تازه وارد

سرمربی پارس جنوبی برای نیم فصل دوم و در جدال با فولاد خوزستان از سه بازیکن تازه وارد در ترکیب تیمش سود برد.

سرمربی پارس جنوبی برای نیم فصل دوم و در جدال با فولاد خوزستان از سه بازیکن تازه وارد در ترکیب تیمش سود برد.

ویدیوها حسین تارتار