یان اورل بیسک

یان اورل بیسک

تیم :
پست:
مدافع
شماره:
31
سن:
23
ملیت:
آلمان
31

اخبار یان اورل بیسک

رسمی: اینتر مدافع آلمانی را خرید
61.1K 2

رسمی: اینتر مدافع آلمانی را خرید

باشگاه اینتر با فعال کردن بند فسخ یان بیسک، این مدافع آلمانی 22 ساله را به خدمت گرفت.

باشگاه اینتر با فعال کردن بند فسخ یان بیسک، این مدافع آلمانی 22 ساله را به خدمت گرفت.