گریگول چابرادزه

گریگول چابرادزه

شماره:
35
35

اخبار گریگول چابرادزه

درخشش یک گرجستانی دیگر در لیگ برتر
13.9K 12

درخشش یک گرجستانی دیگر در لیگ برتر

گریگول چابرادزه پاس گل اول ذوب آهن مقابل هوادار را داد‌.

گریگول چابرادزه پاس گل اول ذوب آهن مقابل هوادار را داد‌.