کانر کودی

کانر کودی

سن:
30
ملیت:
انگلیس

اخبار کانر کودی

مدافع انگلیس: برای بازی با ایران کاملا آماده‌ایم
26.1K 15

مدافع انگلیس: برای بازی با ایران کاملا آماده‌ایم

کانر کودی مدافع تیم ملی انگلیس می گوید که بابت انتقادات از خط دفاعی سه شیرها آزرده خاطر شده است.

کانر کودی مدافع تیم ملی انگلیس می گوید که بابت انتقادات از خط دفاعی سه شیرها آزرده خاطر شده است.

ویدیوها کانر کودی