میگوئل گوتیرز

میگوئل گوتیرز

شماره:
3
سن:
22
ملیت:
اسپانیا
3

اخبار میگوئل گوتیرز

فقط خیرونا، بازگشت به رئال در ذهنم نیست!
32.6K 7

فقط خیرونا، بازگشت به رئال در ذهنم نیست!

میگل گوتیرز می‌تواند در پایان فصل تنها با هشت میلیون یورو به رئال برگردد اما او فعلا به این قضیه فکر نمی‌کند.

میگل گوتیرز می‌تواند در پایان فصل تنها با هشت میلیون یورو به رئال برگردد اما او فعلا به این قضیه فکر نمی‌کند.

پیام مهم به رئال: قاتل بارسا را زودتر برگردانید!
35.7K 15

پیام مهم به رئال: قاتل بارسا را زودتر برگردانید!

بحث بازگشت میگل گوتیرز، ستاره خیرونا، به رئال مادرید از همین حالا مطرح شده است.

بحث بازگشت میگل گوتیرز، ستاره خیرونا، به رئال مادرید از همین حالا مطرح شده است.

ویدیوها میگوئل گوتیرز