ناصر چادلی

ناصر چادلی

اخبار ناصر چادلی

تساوی آرسنال و تاتنهام در دربی شمال لندن
22.6K 0

تساوی آرسنال و تاتنهام در دربی شمال لندن

آرسنال با این تساوی، فاصله اش با صدر جدول به 6 امتیاز افزایش یافت.

آرسنال با این تساوی، فاصله اش با صدر جدول به 6 امتیاز افزایش یافت.

ویدیوها ناصر چادلی