کریستین گنتنر

کریستین گنتنر

اخبار کریستین گنتنر

گنتنر کاپیتان اشتوتگارت باقی می‌ماند

گنتنر کاپیتان اشتوتگارت باقی می‌ماند

گنتنر فصل گذشته هم کاپیتان اشتوتگارت بود.

- 5.7K بازدید