الساندرو باستونی

الساندرو باستونی

تیم :
شماره :
95
سن :
23
95

اخبار الساندرو باستونی

خشم ستاره اینتر؛ تنش علنی روی نیمکت (عکس)

خشم ستاره اینتر؛ تنش علنی روی نیمکت (عکس)

الساندرو باستونی، مدافع جوان اینتر، پس از تعویض شدن از سوی سیمونه اینزاگی در نیمه اول بازی اینتر با اودینزه، به شدت عصبانی شد.

- 23K بازدید