میلز رابینسون

میلز رابینسون

اخبار میلز رابینسون

یک مدافع تنها غایب قطعی امریکا در جام جهانی
10.5K 3

یک مدافع تنها غایب قطعی امریکا در جام جهانی

میلز رابینسون، مدافع تیم ملی امریکا تنها غایب قطعی این تیم در جام جهانی قطر خواهد بود.

میلز رابینسون، مدافع تیم ملی امریکا تنها غایب قطعی این تیم در جام جهانی قطر خواهد بود.