ادموند تاپسوبا

ادموند تاپسوبا

پست:
مدافع
شماره:
12
سن:
25
ملیت:
بورکینافاسو
12

اخبار ادموند تاپسوبا

هزینه 110 میلیونی یونایتد برای دو ستاره لورکوزن
43.3K 28

هزینه 110 میلیونی یونایتد برای دو ستاره لورکوزن

یونایتد برای تقویت خط دفاعی خود قصد خرید دو مدافع ارزشمند بایر لورکوزن را دارد.

یونایتد برای تقویت خط دفاعی خود قصد خرید دو مدافع ارزشمند بایر لورکوزن را دارد.

ویدیوها ادموند تاپسوبا