جاناتان کلاوس

جاناتان کلاوس

تیم :
پست:
مدافع
شماره:
7
سن:
31
ملیت:
فرانسه
7

اخبار جاناتان کلاوس

این بازیکن بارسا یک دقیقه هم قابل تحمل نیست
53.1K 16

این بازیکن بارسا یک دقیقه هم قابل تحمل نیست

کریستوف دوگاری، ستاره سابق فرانسوی، مدعی شد که دیدیه دشان دیگر نباید یک دقیقه از ژول کنده در سمت راست استفاده کند.

کریستوف دوگاری، ستاره سابق فرانسوی، مدعی شد که دیدیه دشان دیگر نباید یک دقیقه از ژول کنده در سمت راست استفاده کند.