کوین شاده

کوین شاده

شماره:
9
سن:
22
ملیت:
آلمان
9

اخبار کوین شاده

رسمی: ستاره جوان آلمانی، مهاجم جدید برنتفورد
36.5K 4

رسمی: ستاره جوان آلمانی، مهاجم جدید برنتفورد

باشگاه برنتفورد از خرید قطعی کوین شاده با قراردادی به ارزش حدود 20 میلیون یورو خبر داد.

باشگاه برنتفورد از خرید قطعی کوین شاده با قراردادی به ارزش حدود 20 میلیون یورو خبر داد.