کریستین استریخ

کریستین استریخ (مربی)

سن:
58
ملیت:
آلمان

اخبار کریستین استریخ

آشتی سرمربی فرایبورگ و ستاره بایرن
11.8K 2

آشتی سرمربی فرایبورگ و ستاره بایرن

بعد از حواشی به‌وجودآمده در بازی قبلی فرایبورگ و بایرن، کریستین استریچ و جمال موسیالا با هم آشتی کردند.

بعد از حواشی به‌وجودآمده در بازی قبلی فرایبورگ و بایرن، کریستین استریچ و جمال موسیالا با هم آشتی کردند.