فیکایو توموری

فیکایو توموری

شماره :
23
سن :
25
23

اخبار فیکایو توموری

رسمی: ستاره انگلیسی تا 2027 در میلان

رسمی: ستاره انگلیسی تا 2027 در میلان

باشگاه میلان تایید کرد که فیکایو توموری، مدافع جوان انگلیسی، تا سال 2027 با این باشگاه قرارداد امضا کرد.

- 40K بازدید