ال چادالیه بیتشیابو

ال چادالیه بیتشیابو

شماره:
5
سن:
18
ملیت:
فرانسه
5

اخبار ال چادالیه بیتشیابو

رسمی: مدافع پی اس جی به لایپزیش پیوست
41.4K 3

رسمی: مدافع پی اس جی به لایپزیش پیوست

بیتشیابو، مدافع میانی 18 ساله پی اس جی، با قراردادی پنج ساله راهی لایپزیش شد.

بیتشیابو، مدافع میانی 18 ساله پی اس جی، با قراردادی پنج ساله راهی لایپزیش شد.