بوباکاری سوماره

بوباکاری سوماره

تیم :
شماره:
42
سن:
24
ملیت:
فرانسه
42

اخبار بوباکاری سوماره

برنامه پر اینتر برای آخرین ساعات نقل و انتقالات
19.9K 1

برنامه پر اینتر برای آخرین ساعات نقل و انتقالات

اینتر قبل از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات، در تلاش برای به خدمت گرفتن دو گزینه برای خط میانی است.

اینتر قبل از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات، در تلاش برای به خدمت گرفتن دو گزینه برای خط میانی است.