فابیو میرتی

فابیو میرتی

پست:
هافبک
شماره:
20
سن:
20
ملیت:
ایتالیا
20

اخبار فابیو میرتی

مصدومیت نگران کننده ستاره جوان یوونتوس (عکس)
12.9K 1

مصدومیت نگران کننده ستاره جوان یوونتوس (عکس)

مصدومیت ستاره جوان یوونتوس نگران کننده است و او شاید بازی بعدی را از دست بدهد.

مصدومیت ستاره جوان یوونتوس نگران کننده است و او شاید بازی بعدی را از دست بدهد.