دژان لیوبیچیچ

دژان لیوبیچیچ

تیم :
پست:
مهاجم
شماره:
7
سن:
26
ملیت:
اتریش
7

اخبار دژان لیوبیچیچ

لیوبیچیچ فقط ۸ دقیقه قهرمان دیوار زرد بود!
15.6K 3

لیوبیچیچ فقط ۸ دقیقه قهرمان دیوار زرد بود!

در حالی که دورتموند روز کابوس‌واری را سپری کرد و جام قهرمانی در مشتش را از دست رفته می‌دید، برای دقایقی همه دورتموندی‌ها دوست داشتند مهاجم کلن را در آغوش بکشند.

در حالی که دورتموند روز کابوس‌واری را سپری کرد و جام قهرمانی در مشتش را از دست رفته می‌دید، برای دقایقی همه دورتموندی‌ها دوست داشتند مهاجم کلن را در آغوش بکشند.