مارک گوئهی

مارک گوئهی

پست:
مدافع
شماره:
6
سن:
23
ملیت:
انگلیس
6

اخبار مارک گوئهی

خرج اضافه روی دست ولخرج‌ترین باشگاه اروپا
65.5K 4

خرج اضافه روی دست ولخرج‌ترین باشگاه اروپا

چلسی در نظر دارد تا مارک گوئهی را به عنوان جانشین مدافع مصدوم، وسلی فوفانا، به خدمت بگیرد.

چلسی در نظر دارد تا مارک گوئهی را به عنوان جانشین مدافع مصدوم، وسلی فوفانا، به خدمت بگیرد.